Retourbeleid

LEVERINGEN

Na ontvangst van uw bestelling en geslaagde betaling wordt uw order verwerkt.
De koper dient een correct en volledig leveradres en telefoonnummer op te geven. Indien de gegevens foutief zijn of indien de koper afwezig is waardoor de zending terugkeert, zijn herstockage kosten(1), retourkosten en kosten verbonden aan een tweede transport ten laste van de koper. Wanneer goederen op transport zijn en de koper het leveradres wijzigt, worden extra kosten in rekening gebracht. Indien het leveradres niet bereikbaar is voor voertuigen >3,5 T, moet dit bij de bestellingen doorgegeven worden en er zullen extra transportkosten aangerekend worden. De goederen reizen op risico en kosten van de koper. Transportschade moet onmiddellijk in het bijzijn van de transporteur op de leverbon van de transportmaatschappij vermeld worden. Eveneens moet binnen de 2 dagen elke schadeclaim per fax of per e-mail gemeld worden aan Matthys. De klachten moeten nauwkeurig en uitvoerig omschreven worden en steeds gestaafd zijn met digitale foto’s. Nadien kan geen transportschade meer aanvaard worden. Foutief bestelde producten worden enkel terug genomen worden na akkoord. Een herstockagekost(1) wordt aangerekend.
(1) De herstockagekost bedraagt 15% van de waarde van de goederen.


VERKOOP VIA WEBSHOP: HERROEPINGSRECHT

Enkel een particuliere koper heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de leveringstijd MATTHYS bv in te lichten dat hij afziet van de aankoop. Daarvoor moet de koper binnen de 14 kalenderdagen contact opnemen met de klantendienst op het nummer +32 56 77 31 00 voor de goedkeuring. Het artikel moet binnen de 20 kalenderdagen vanaf de levering teruggestuurd worden en dit op de kosten van de koper. Na controle van de teruggestuurde goederen in ons magazijn en mits akkoord van terugname zal MATTHYS bv de koper de aankoopsom terugbetalen binnen de 30 dagen na aankomst van de teruggestuurde goederen. MATTHYS bv is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
• artikelen die op maat van de koper zijn gemaakt
• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
• artikelen die op speciale aanvraag van de koper zijn besteld
• straalmiddelen